Piękno jest tym, co czu­jesz wewnątrz i co od­bi­ja się w twoich oczach.
                                                                              Sophia Loren